Melex

Melex

Den lilla fabriken i sydöstra Polen har producerat elbilar sedan 1971. I början handlade det mest om golfbilar men efterhand har produktionen ställts om till elektriska arbetsfordon. Idag producerar Melex i princip bara batterifordon för proffsanvändare, riktiga arbetsfordon och inga golfbilar.

Nomaco och Melex har en mycket nära relation ända sedan 1981. Nomaco är den generalagent som isärklass säljer flest elektriska arbetsfordon. Detta tillsammans med närheten till Polen gör att Nomaco är synnerligen involverad i utvecklingen av Melex elbilar. Våra tekniker rådfrågas kontinuerligt av fabriken för att säkersälla att bilarna blir helt anpassade efter vårt nordiska klimat och uppfyller våra högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav.

Melex 341 / 345

Melex 341 / 345

Melex 381 / 385

Melex 381 / 385

Melex 391 / 395

Melex 391 / 395

Melex 392

Melex 392

Melex 835-MR6

Melex 835-MR6

Melex 845-MR8

Melex 845-MR8

Melex 945

Melex 945

Melex 865

Melex 865

Melex 967

Melex 967

Melex 963

Melex 963

Melex XTR 965

Melex XTR 965

Melex XTR 565

Melex XTR 565